Kalecik - Kalecik.com.tr © Kalecik Tanıtım Gönüllüleri

ANA SAYFA HABERLER MAHALLE VE KÖYLER ÜYELER FORUMLAR ZİYARETÇİ DEFTERİ BİZE ULAŞIN
Arama :  
 Kullanıcı Adı :  Şifre : Kodunuz : 19421 Kodu Yaz Siteye Üye Ol Şifremi Unuttum

Reklam Alanı

Ana Menü
» KALECİK
Çanakkale Şehitleri
Coğrafi Yapısı
Ekonomisi
Kalecik Belediye Başkanı
Kalecik Kaymakamı
Mahalle ve Köyler
Tarihi
Tarihi Eserler
Telefon Rehberi
Terör Şehitleri
Türkülerimiz
» RESİMLERLE KALECİK
Nostaljik Resimler
Sizden Gelen Resimler
» MAHALLE ve KÖYLER
Afşar
Akçataş
Akkaynak
Akkuzulu
Aktepe
Alibeyli
Altıntaş
Arkbörk
Beykavağı
Buğra
Çandır
Çaykaya
Çiftlik
Dağdemir
Değirmenkaya
Demirtaş
Elmapınar
Eskiköy
Eşmedere
Gökçeören
Gökdere
Gölköyü
Gümüşpınar
Hacıköyü
Hançılı
Hasayaz
Karahüyük
Karalar
Karatepe
Kargın
Keklicek
Kılçak
Kınık
Kızılkaya
Koyunbaba
Kuyucak
Mahmutlar
Samanlık
Satılar
Şemsettin
Şeyhmahmut
Tavşancık
Tilkiköy
Uyurca
Yalımköy
Yeniçöte
Yeşilöz
Yılanlı
Yurtyenice
Yüzbey
» GENEL
Sizden Gelenler
Anketler
İletişim Formu
Ziyaretçi Defteri
» DİĞER
Neden Kalecik.com.tr
Site Kuralları ve Üyelik
Yararlanılan Kaynaklar

Tarihi Eserler


Eski Hamam

Eski Hamam Kalecik ilçesinin Ahiler mahallesindedir. Çifte hamam olarak yapılmıştır. Dışarıdan yalnızca örtü sistemi yıkık su deposu görülebilen hamamın sıcaklık bölümlerinin üzerinde 9 kapı numaralı, tek katlı eski bir ev yer alır. Ilıklık bölümlerinin üzeri boştur. Burada, yıkık kubbenin oluşturduğu açıklığı görmek mümkündür. Soyunmalık bölümlerinin yer aldığı alanda, haftalık pazarın kurulduğu Eski Meydan'a bakan dükkân sırası mevcuttur. Hamamın su deposunun kuzeyi bitişiğinde, yani külhan kısmının bulunması gereken alanda ise, Kalecik Belediyesi tarafından 1983 yılında inşa ettirilen alt katı hamam, üst katı otel olan iki katlı bir yapı yer alır.

Hamam moloz taştan inşa edilmiştir. Duvar örgüsü içinde yer yer ufkî tuğla şeritlerinin takip ettiği görülür. Bazen de tuğla taş örgü içinde dikine yerleştirilmiştir. Örtü sistemi ile kemerlerde ve kapı sövelerinde yalnızca tuğla kullanılmıştır. Soyunmalık bölümleri bugün mevcut olmayan yapıya, bu meydana açılan isimsiz bir sokaktan merdivenle inilerek girilir. Kapısı sonradan açılmış olan bu ilk mekân, erkekler bölümüne aittir. Bugün hamamın diğer bölümlerine geçişi de sağlayan bu mekân, uzun dikdörtgen plânlı olup, üzeri beşik tonozla örtülüdür. Tonoz örtüde dört adet aydınlatma deliği mevcuttur. Batı yönünde yer alan uzun kemerde biri sivri, diğeri yuvarlak kemerli iki kapı açıklığı görülür. Yuvarlak kemerli kapı açıklığı, bu mekânı ılıklık, diğeri sıcaklık bölümüne bağlar. Güney yönünde yer alan kısa duvardaki sivri kemerli kapı açıklığı ise, bu mekânın soyunmalık bölümüyle irtibatını sağlar. Kemerin içi bugün toprakla dolu olduğu için, ileri gidilememektedir.

Hamam, plân tipi itibariyle, haç vari dört eyvanlı ve köşe hücreli tipin değişik bir varyasyonu olup, iki halvet hücreli tek eyvanlı sıcaklık bölümüne sahip hamamlardandır. Hamam simetrik bir plâna sahiptir. Sıcaklık bölümlerinin ana mekânları yan yana getirilmiştir. Erkekler bölümünün eyvan ve halvetleri kuzey yönde, kadınlar bölümünün eyvan ve halvetleri ise batı yönde yer almaktadır. Ilıklık mekânları küçük tutulmuştur. Erkekler bölümünün yan mekânı, soyunmalık bölümünü sıcaklık bölümüne bağlayan, büyük bir ihtimalle bir kısmı helâ olarak kullanılan bir mekân vardır. Bu mekân, kadınlar bölümünde yoktur. Kadınlar bölümü erkekler bölümünden daha küçük boyutlardadır. Her iki bölümün ana mekânlarının kubbeleri, halvet kubbelerine göre, daha yüksek tutulmuştur. Hamamın kitabesi günümüze kalmamıştır. Bu nedenle, hamamın yapım tarihini kesin olarak bilinmemektedir. Kitaplarda Çarşı Hamamı olarak yayınlanan ve 18. yüzyıla tarihlenen hamam eski Hamam'ın işlevini yitirmesi sonucu yapılmış olduğu sanılmaktadır


Kalecik Kalesi

Kale, şehrin ortasındaki 150-160 m yüksekliğindeki sarp bir kayanın üzerine kurulmuştur. Kalenin sur duvarları yığma taşlar ile örülmüştür. Bugün sur duvarlarının çoğu yıkık ve harap bir durumdadır ve çok az bir kısmı sağlam olarak kalabilmiştir. Kalenin kemerli bir girişi ve onun iki tarafında birer silindirik kule bulunur. Giriş kısmındaki kapı kanatları sökülmüş durumdadır ve yerleri belli olmaktadır. Kalenin içinde bir mahzen veya sarnıç bulunmaktadır. Üstte mahzene açılan kısımda kare şeklinde bir delik vardır.  Eskiden bir hayli derin olduğu anlaşılan mahzen bugün kısmen taş ve toprakla dolmuş durumdadır. Bu mahzenin kalenin su ihtiyacını temin eden bir sarnıç olduğunu sanılmaktadır.  Mahzenin biraz yakınında bir Mezar Odası bulunmaktadır. Mezar Odası düzgün olmayan taşlarla ve kireç harcıyla yapılmıştır. Üst kısmı tonoz şeklindedir. İçi sıvalıdır ve bugün tahrip olmuş durumdadır. Kalenin içerisinde mermer parçalan ve tuğlalar vardır. Kalede hiçbir kitabe yoktur. Kaleye güney tarafından bakıldığı zaman dışta sur duvarlarından bir tanesinin alt kısmında bir Tünelin deliği görülmektedir.  Bugün bu Tünelin 3-4 m ilerisinden sonrası çökmüş, taş ve toprakla dolmuş durumdadır. Eskiden bu Tünelden Kızılırmak Nehri'ne su almak için gidildiği söylenmektedir. Kalenin doğusundaki yol üzerinde kaleye su getiren kanalların kalıntıları görülmektedir.  Kalenin ilk defa Romalılar veya Bizanslılar zamanında inşa edildiğini sanılmaktadır. Osmanlılar zamanında kalenin bir onarım görmüş olduğu anlaşılmakta olup evler genellikle kalenin etrafında toplanmıştır.


Şehsuvaroğlu Cami

Cami Saray mahallesindedir. Şehsuvar Zade Es Seyit Mehmet Paşa'nın annesi Şerife Hatun tarafından 15.Yüzyılda yapılmıştır. Kare şeklindeki cami tuğla ve taş malzeme kullanılarak yapılmıştır. Giriş kapısının üstü yuvarlak kemerlidir ve tuğla ile yapılmış süsler vardır. Çatısı ahşaptır. Üzeri kiremit kaplıdır ve çatının cephe kısmında üçgen biçimli bir alınlık vardır. Mimberi tahtadandır. Mihrabı ise taştan yapılmıştır ve üzerinde geometrik süsler yanlarda ve üstte ise yazılar vardır. Mihrabı son derece güzel bir sanat eseridir. Minaresi camiye bitişik ve tek şerefelidir. Kaidesi taştan, gövdesi ise tuğladan yapılmıştır. Minaresinin kaidesi kare, pabuç kısmı ise üçgen şeklindedir. Camii 1920 yılında halk tarafından tamir ettirilmiştir. Bu tamir sırasında Camiin batısında bulunan mezarlar ve altıgen biçimindeki bir türbe binası yol geçtiği için kaldırılmıştır. 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restoresine başlanmıştır.


Tabakhane Cami

Cami ismini de aldığı Tabakhane mahallesindedir. Dikdörtgen planlıdır ve kesme taştan yapılmıştır. İki tarafındaki biri 8, diğeri 10 basamaklı taş merdiven ile camiye girilmektedir. Giriş kapısının ön tarafındaki üstü kapalı üç tane ağaç sütun taşımaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup ön tarafında bir çeşme mevcuttur.  Mihrabı ve mimberi taştan yapılmıştır. Mihrapta geometrik süsler, bitkisel desenler, asma dalı ve çiçek motifleri ile eski yazılar vardır. Mihrabı çok güzel bir sanat eseridir. Mihrabın üst kısmında Hicri 1323 (Miladi 1905) tarihli "Muhammed Resulullah" ve Hicri1325 (Miladi 1907) tarihli "Maşallah" yazılı iki tane kitabe bulunmaktadır.  Minaresi caminin hemen bitişiğinde ve tek şerefelidir. Kaidesi taştan, gövdesi ise tuğladan yapılmıştır. Külahı kurşun ile kaplıdır. Camii 1947 yılında restore edilmiştir.


Hamdi Cami

Hamdi cami Yenice mahallesindedir. Dikdörtgen plânlıdır. İlk defa kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Kerpiçten yapılmış olan eski camii yıkılmış ve 1941 yılında aslen Kalecik'li olan Atalık Zade Mehmet Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Duvarları taştan yapılmıştır. Camiye 10 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Pencerelerinin bir kısmı yuvarlak veya sivri kemerli, bazıları da dikdörtgen şekillidir.  Mimberi tahtadan yapılmıştır ve üzerinde "İnnelahe ve mesacide fela tedgu meğellahu eheda" yazısı vardır. Mihrabı ise alçıdan yapılmıştır, üzerinde geometrik süsler ve eski yazılar bulunmaktadır. Minaresi caminin yan tarafında ve camiye bitişiktir. Tuğladan yapılmış ve tek şerefelidir. Caminin bitişiğinde halen yıkık durumda "Osman Efendi" adıyla anılan bir türbe vardır. Camiin sokak duvarında Latince yazılı bir kitabenin yapı malzemesi olarak kullandığı görülmektedir. Caminin ön tarafında 1946 tarihli bir çeşme mevcuttur. Bu cami de 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir.


Kale Cami

Cami Kale mahallesindedir. Dikdörtgen plânlıdır. Ahşap ve kerpiç ile yapılmıştır. Mimberi tahtadan, mihrabı ise alçıdan yapılmıştır. Mihrapta çok güzel geometrik ve bitkisel desenler ile kitabe vardır, "La ilahe illallah, Muhammedin Rasulullah " yazılıdır. Duvarlarda boya ile yapılmış çeşitli süsler vardır. Kapının sağ tarafındaki kitabe de "Mucurlu Hacı Ahmet" yazısı ile Hicri 1315 (Miladi 1897) tarihi okunmaktadır.


Hasbey (Büyük) Cami

Cami Yukarı Çarşıdadır. Eski Caminin 13. yüzyılda İsfendiyar Oğullarından tarafından yaptırıldığı, 1962 yılında minaresi hariç tamamen yandığı ve 1964 yılında yeniden yaptırıldığı caminin giriş kapısının üstündeki Türkçe kitabede belirtilmektedir. Minaresi eski halini muhafaza etmektedir. Tuğla ile yapılmıştır ve tek şerefelidir. Minaresine caminin içerisinden çıkılmaktadır.

Kazancı Baba Türbesi

Kazancı Baba Türbesi Ahi Kemal Mahallesi'ndedir. Kare plânlıdır olup taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed'in Tüfekçi başısı ve bir Rufai Şeyhi olan Kazancıbaba'ya ait olduğu söylenmektedir. Türbenin 15. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Üst kısmı yuvarlaktır. Gövdedeki dört sivri kemer kubbeyi taşırlar. Pencereleri yuvarlak kemerlidir. Çatısı piramit külahlı ve kiremit kaplıdır.  Kapısının üstü sivri kemerlidir. Kapısı tahtadan yapılmıştır ve üzerinde oyma olarak yapılmış süsler vardır. Türbe 1969 yılında tamirat görmüş ve ön tarafına kare şeklinde bir oda ilave edilmiştir.


Alışoğlu Türbesi

Türbe Kale mahallesindedir. Horasan'dan gelen ve bir Nakşibendî Şeyhi olan Alışoğlu'na ait olduğu söylenmektedir.8 Dikdörtgen plânlı basit bir yapıdır. Kerpiçten yapılmıştır. İki tane odası vardır. İkinci odada üç tane Sanduka bulunmaktadır.


Davut Dede Türbesi

Türbe İstasyon Caddesi üzerinde Şenyurt mahallesindedir. Ne zaman inşa edildiği belli değildir. Bakımı ve tamiratı halk tarafından yapılmaktadır.


Belediye Binası

Bina Cumhuriyet Meydanındadır. Bodrum üzeri iki katlıdır. Dikdörtgen plânlıdır ve düzgün kesme taş ile inşa edilmiştir. Kapısının önünde 6 basamaklı merdiven vardır ve 4 sütunla taşınan girişinin üzerinde balkon bulunur. Pencereleri simetriktir ve katlar arasında silme vardır. Kalecik halkı tarafından 1907 yılında yaptırılmıştır. Bina eskiden Hükümet Konağı olarak da kullanılmıştır.


Askerlik Şubesi Binası

Bina Yeşilyurt mahallesindedir. Düzgün kesme taş ile yapılmıştır. İki katlıdır ve giriş kısmının ön tarafında kapalı bir hol vardır. 1914-1915 yıllarında yapılmıştır. Askerlik Şubesi Binasının istiklal Savaşı esnasında İstanbul'dan İnebolu yolu ile gelen cephane, yiyecek ve giyeceklerin Haymana Cephesine şevkinde büyük bir rol oynadığı bilinmektedir.


Askerlik Şubesi Lojmanı

Lojman Yeşilyurt Mahallesi'ndedir. Düzgün kesme taş ile yapılmıştır. İki katlıdır olup giriş kısmının alt ve üst kısmında ikişer sütun bulunur. Bina 1905 yılında yapılmıştır ve Erkek Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılmak üzere 1990 yılında tamir edilmeye başlanmıştır.


Kalecik Halk Kütüphanesi

Kütüphane Yeşilyurt mahallesindedir. Tek katlı olup 1905 yılında yapılmıştır. Daha önce Askerlik Şubesine ait olan bina 1990 yılından beri ilçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.


Develioğlu Köprüsü

Develioğlu (Kızılırmak) Köprüsü Kalecik-Irmak Sulakyurt yolu üzerinde ve Kalecik'in 10 km güneyindeki Kumluyazı mevkiindedir. Köprü sarımtırak renkte taşlarla inşa edilmiştir ve 7 tane gözü mevcuttur. Köprü 13. yüzyılda yapılmıştır. Yıldırım Beyazıd Ankara Savaşı'na giderken bu köprüden geçmiş, sonra da ordusunun geri tarafını emniyet altına almak için burayı tahrip etmiştir. Köprü 1859-1860 yıllarında Kalecik halkının bağışları ile tekrar restore edilmiştir. Köprünün yapımında en büyük bağışı Develioğlu yaptığı için Köprüye Develioğlu Köprüsü de denir. 1987 yılında tekrar onarılmıştır.


Kale Çayı Üstündeki Aslan Heykelleri

Aslan heykelleri Ankara yönünden Kalecik'e girişte Kale Çayı üzerindeki köprünün 2 yanında bulunmaktadırlar. Aslan heykelleri mermerden yapılmışlardır. Bu Aslanlar Şehir önü mevkiinde Kavuştepe'nin güneyindeki Gavur Mezarlığı'ndan sonradan getirilerek buraya konulmuştur. Aslan heykellerinden biri başını yana çevirmiştir, pençeleri arasında bir hayvan başı vardır ve yüz kısmı kırıktır. Diğer Aslan heykeli de başını yana çevirmiştir ve kısmen tahrip olmuş durumdadır. Aslan heykeller Roma dönemine aittir.


Ankara Roma Hamamındaki Aslan Heykeli

Keçi Deresi mevkiinde Gavur Mezarlığı'nda bulunduğu söylenmektedir. Eskiden İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde duran Aslan heykeli sonradan Ankara'ya Çankırı Caddesi üzerinde bulunan Roma Hamamı'na götürülmüştür. Kale Çayı Köprüsü üstündeki Aslanlara çok benzemektedir ve mermerden yapılmıştır. Oturur biçimde yapılan bu heykelde ön pençeleri ile bir hayvanın (avının) başını tuttuğu görülmektedir. Yüz kısmı tahrip olmuş durumdadır.


Tarihi Küpler

Toplam dört adet küp vardır. Bu küplerin Hacı Köyü, Eskiköy ve Yeni Çöte Köylerinden çıkartılıp getirilmiştir. Küpler yuvarlak ağızlı ve şişkin karınlıdırlar. Üzerlerinde gövdeyi saran paralel çizgiler ve basit geometrik süsler vardır. Küplerin bir tanesi kırık durumdadır. Roma dönemine ait oldukları anlaşılan bu küplerin tahıl ve erzak küpleri olduklarını tahmin edilmektedir.


Yılanlı Sunak

Şu an Akyurt İlçesine bağlı Ahmet Adil Köyünde bulunarak buraya getirilmiştir. Roma dönemine ait olan ve Siyah renkli bir taştan yapılan eserin üst kısmında çıkıntısı vardır. Karşılıklı iki yüzünde kabartma olarak yapılmış birer yılan motifi ile bir yüzünde de iki satır Latince yazı vardır. Dikdörtgen şeklindedir. Üst tarafında ise on santim yüksekliğinde bir çıkıntısı vardır.


Mil (Mesafe) Taşı

Taş mermerden yapılmıştır. Tahrip olmuş durumdadır. Üzerinde Latince yazılar olup Roma dönemine aittir.


Kadın Başı ve Sütun Parçası

Kadın başı mermerden yapılmıştır ve kısmen kırık durumdadır. Yüzü ve saç kısmı belirtilmiştir. Bir mimari parça olduğunu sanılan bu eser Bizans dönemine aittir. Sütun parçası ise siyah renkli bir taştan yapılmıştır ve yarısı kırıktır.Üye Giriş
Kullanıcı Adı
Şifre :
Kodunuz 69824
Kodu Yaz
 Siteye Üye Ol
 Şifremi Unuttum

İstatistikler
Üyelik Bilgileri
Son Üye : ENDERER
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam : 468

Sitedekiler
Üye : 0
Ziyaretçi : 1
Toplam : 1

Online Üyeler
Hiç Bir Üye Sitede Değil !

Site Hitleri
Bugün 157
Dün 552
Toplam 1211010

Kimler Buradaydı
ADMIN
ENDERER
GAZİ
YASİN_0601
ERAY
MUHARREM
EFENUH
KUBİLAY
EMIR_SİLAY
N.SİMSEK
BURAK06
KARAKOÇ
FATİH PULL
TEMELCE_06
MURAT ATES
TOPAL ADEM
HIBRAHIM
O.KARAKOC0
ELSABOY
X06X
DEVRİM
EMREPASA
ASINAND
B.KARAKOÇ
GARİBAN
ALİİHSAN
DAHISIN06
EYÜP ENSAR
ERTEKİN
SENER BAY
AKKAYNAKLI
CRİSTİYANO
SERKANAÇAR
OMER KAYA
EMRE BUGRA
06YSF06
NURTEN TOP
M.TURKMEN
KARAÜZÜM
BERK
YAVUZ79
İDRİSTEZCA
GALECIKLI
CENGIZ129
OSMANBEY
SKİPPER190
EXELDERM
LENOVA
KALECIK
HACIKOYLU
HACIKOYLUM
ULASDARİCİ
MEHMETYILD
BY KALECİK
YUSUF06
R£C0 ßEY
MEMUR BEY
KALE
YABANCI06
İBR0687
TOPCUAHMET
KALECİKLİM
SAFFET
BYGONLUBOL
RAMAZAN
İZMİRLİ_71
RUBAİ
RAMAZAN06
MERAL
TORUNLAR
AYSE_AY_35
ADEM@ADEM
GORCAN
GOR-CANIM
MERT
TERSİYERCİ
EYLUL
ERSİN
NIVELMAN
UNALHAKAN
HAKK_199
BAYRAMYLMZ
KASıRGA
MEHMET OO6
EDANURBILG
SYTGDK
HACER
NURAY18
TEK Cİ İSO
İLANAJANDA
TAMER3431
TAMER34
SERDALD
H.BALCI
OCENKİS
ANKAÇA
KRAL SAZCI
OPTİSYEN
ASLAN
DİZARLAR
ERTANMADEN
SATILMIS
SINANKARA
G.BALCI
HACOS
CAN
FORMİNA
BANUHIZLI
YASİN_06
SYALÇIN
İBİS
AKTEPELİM
YILMAZMUSA
HALIL ELBL
MUHAMMED
VEYSEL
BERKAY
GONZALES
GONZİ
EGE006
AKGULERGUN
SİMSEK
EZEL
İ.YALÇIN
SENLEBEN06
ALPASLANGL
SELİNKA
MUSTAFA KA
ASLANRECOO
ELANK
TURGAY
ERDENIZ
HAVURLAR
GOZTURK
MEMUR06
SULEYMAN
MUSTAFA060
ERBA-AS
SEREMETLER
ERDEM
MESUDE06
CANBABA
MAYDOS
ENGIN
FİKRİ
LEBRİZ
BASKENTLI
SECILSENER
SELIMALTAY
AYDINKUS

Sanal Alemde Kalecik

Kalecik İlçesi
Web Sitesi
Kalecik.com.tr


Karahüyük Köyü
Web Sitesi
Karahuyuk.net


Kalecik Kaymakamlığı
Resmi Web Sitesi
Kalecik.gov.tr


Kalecik Belediyesi
Resmi Web Sitesi
Kalecik.bel.tr


Kalecik Milli Eğitim
Müdürlüğü Web Sitesi
Kalecik.meb.tr


Kalecik Müftülüğü
Resmi Web Sitesi
Kalecikmuftulugu.gov.tr


Kalecik Öğretmenevi
Resmi Web Sitesi
Ogretmenevi.com


Hançılı Köyü
Web Sitesi
Hancilikoyu.com


Yılanlı Köyü
Web Sitesi
Yilanlikoyu.com


Gökçeören Köyü
Web Sitesi
Gokceoren.org


Demirtaş Köyü
Web Sitesi
Demirtasdernegi.com


Hacıköyü Köyü
Web Sitesi
Hacikoyu.com


Şemsettin Köyü
Web Sitesi
Semsettinkoyu.com


Çiftlik Köyü
Web Sitesi
Kalecikciftlikkoyu.com


Satılar Köyü
Web Sitesi
Satilar.com


Kalecik Devlet
Hastanesi Web Sitesi
Kalecikhastanesi


Kalecik Mes.Yük.Okulu
Web Sitesi
Aukym.ankara.edu.tr


Kalecik Ter.Mağ.
Derneği Web Sitesi
Kaltemder.org


Kalecik Açık Cezaevi
Resmi Web Sitesi
Kalecikacik.gov.tr


Eskiköy Köyü
Web Sitesi
Kalecikeskikoy.com


Tilki Köyü
Web Sitesi
Tilkikoyu.com


Kalecikliler Derneği
Web Sitesi
Kaleder.OrgResimlerle Kalecik


Kalecik Tanıtım Gönüllüleri © Yüklenme Süresi: 0,20 Saniye